Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Eläinklinikka Tassuvaara Oy
, Ailakinkatu 5
, 40100 Jyväskylä

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Marjut Jormakka, p. 010 2350 800
, elainklinikkatassuvaara@gmail.com

3. Rekisterin nimi
Eläinklinikka Tassuvaara Oy:n potilastietorekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään asiakkaan lemmikkien hoitoon, asiakasviestintään, -markkinointiin ja palvelujen kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:
nimi
, sähköpostiosoite, 
matkapuhelinnumero
, postiosoite
 ja asiakasnumero.
Lisäksi rekisteriin kerätään tietoa asiakkaan lemmikeistä ja niiden käyntihistoriasta terveyden ja sairauksien hoitoa varten.
Täyttäessäsi sivustolla olevan ajanvarauslomakkeen, tallentuu henkilön nimi, sähköposti ja puhelinnumero sekä käyttämääsi laitetta tai yhteyttä koskevat tiedot (esim. IP-osoite, kellonaika, selaintyyppi, mistä verkko-osoitteesta sivustolle on tultu)

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Eläinklinikka Tassuvaara Oy:n asiakkaiden ilmoittamista tiedoista, jotka asiakas ilmoittaa asiakkuuden alkaessa tai sen jälkeen. Lisäksi asiakasrekisteriin tallennetaan lemmikin tiedot asiakassuhteen aikana.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Eläinklinikka Tassuvaara Oy ei luovuta asiakastietoja suoramarkkinointitarkoitukseen.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuen.

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja tai lemmikkien tietoja ulkopuolisille ilman asiakkaan erillistä pyyntöä tai suostumusta.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa vakuutusyhtiölle, jos asiakkaalla ja vakuutusyhtiöllä on sopimus keskenään ja asiakas hakee vakuutustapahtuman yhteydessä suorakorvauspalvelun kautta korvausta vakuutusyhtiöltä.
Lisäksi asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa rahoitusyhtiölle, mikäli asiakas hakee rahoitusta ostokseensa.

Rekisterinpitäjä ei tee tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ilman erillistä asiakkaan kirjallista pyyntöä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena Finnish Net Solutions Oy:n tietoverkossa. Finnish Net Solutions Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu salasanoin ja palomuurilla. Rekisteriin tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä on oikeutettu käyttämään vain tietyt, ennalta määritetyt rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvat henkilöt ja alihankkijat.

10. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointia varten. Asiakas voi tehdä kiellon asiakkaaksi liittyessään tai kirjallisesti milloin tahansa myöhemmin asiakassuhteen aikana.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään ja lemmikkiään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

12. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioiden yhteyshenkilöön tiedon korjaamiseksi.